DXpeditions by SP HAMs
 Menu
#Home
 
 By DXCC Entities

Use the link below to search Polish DXpeditions and activities listed and sorted by the prefixes of DXCC entities

#By DXCC
 
 By Calls of SP HAMs

Use the link below to search Polish dxpeditions and activities listed and sorted by call-signs of Polish stations

#By Polish Calls
 
 Statistics

* Number of records: 753
* DXCC entities listed: 197
* SP call-signs listed: 229
* Last update date: 2018-03-05
 

 Thanks

Thanks for the help and corrections to the following persons: SP1RKB, SP2B, SP2FOV, SP2GOW, SP2JMB, SP2UUU, SP3DOI, SP3IQ, SP3RBR, SP5ES, SP5IXI, SP5LCC, SP5MXZ, SP5PB, SP5UAF, SP5WA, SP5XSD, SP5XVY, SP7VC, SP8HKT, SP8RX, SP9EWM, SP9MRO, SP9ODY, SP9UH, SQ1B,


 #
Back to Home Page
 
   

Welcome to DXing.pl

The DXing.pl website was created to list in one place DXpeditons and activites made by Polish HAMs. In the past for many years there were very few DX operations by SP HAMs. We had some activities made in the occasion of job contracts and of course activities made by HAMs who have Polish origin but left Poland many years ago. Last years many changes took place in Poland and we have more and more typically Polish DXpeditons or international DXpeditions with the participation of Polish HAMs. We decided to such activities here. We will try to make the list as complete as possible. If you have any information about SP activities which are not listed here please let us know.

So please read about the history of Polish DXpeditioning. If possible links to the DXpedition website are also listed.

Witamy w serwisie DXing.pl

Serwis DXing.pl został utworzony, aby zebrać w jednym miejscu znaki DXowaych aktywności, ktorych autorami byli polscy krótkofalowcy. W przeszłości przez wiele lat było bardzo mało polskich DXowych aktywności, a te które miały miejsce były możliwe głównie dzięki kontraktom zawodowym wykonywanym przez polskich krótkofalowców poza granicami kraju. Ponadto miały miejsce aktywności, których autorami byli krótkofalowcy o polskim pochodzeniu, którzy wiele lat temu opuścili Polskę i mieszkają na stałe poza jej granicami. Ostatnie lata przyniosły wiele zmian i w tej chwili coraz częściej jesteśmy świadkami typowo polskich DXpedycji oraz wypraw międzynarodowych, w których uczestniczą polscy krótkofalowcy. Postanowiliśmy zebrać w jednym miejscu wszystkie te znaki. Stopniowo będziemy kompletować naszą listę i będziemy wdzięczni za pomoc w jej uzupełnianiu.

Zapraszamy do zapoznania się z historią polskich DXowych aktywności. Jeśli było to możliwe, przy znaku został podany adres strony WWW DXpedycji.  Number of visits since Oct 8, 2007: 939